Veiligheid / Sicherheit
in de Banjaard

Wie sicher sind unsere Häuser in de Banjaard ?

Hoe veilig zijn onze huizen in de BanjaardTips om inbraken te voorkomen
Ziet u daders of verdachte omstandigheden? 
Twijfel niet! Bel direct het alarmnummer 112.
     Inbraakpreventietips (nl)
Tipps um Einbrüchen zuvorzukommen

        Sehen Sie Täter oder verdächtige Gegebenheiten?
Zögern Sie nicht!   Rufen Sie sofort 112 an!
Einbruchspräventionstipps (dt)
Infos vom Gespräch am 27.10.2016
Informatie van de gesprek vam 2016/10/27


Onderwerp:
Inbraakproject De Banjaard: vervolgoverleg
Betrifft:
Einbruch- Projekt Banjaard: Fortsetzung der Beratung

Dia Keyzer en Willie Dikland hebben onze VVE vertegenwoordigd
Dia Keyzer und Willie Dikland haben unsere VVE vertreten
     

Toelichting (van Dia):

HS Security - Steven Ooms wil graag aanwezig zijn tijdens onze ALV. Maar het lijkt me verstandig om eerder bijeen te komen met alleen het bestuur.  Want HSS kan voor ons patrouilleren op de Oude Banjaard voor een vergoeding. Dat hoeft niet zo duur te zijn als alle leden samen betalen. De kosten van HSS zijn vnaf 10 cwnt per huisjes per dag en zij afhandelijk van welke diensten afgenommen worden.

Ze kunnen in de donkere maanden op het terrein rondrijden, ook 's avonds en 's nachts en tot actie komen als er onraad is. Ze rijden ook bij de Residence rond. Ze kunnen bordjes ophangen aan de ingangen van de Oude Banjaard met een 06- telefoonnummer. Dat heeft ook al een afschrikwekkend effect.

HSS controleert ook de wit-rode paaltjes bij de ingangen van het park en kan eventueel ook groene- en grijze- bakken binnenzetten.

De mobyles waar over wordt gesproken in het verslag is meer op individuele basis (ongeveer 300 euro). Geschikt voor eigenaren die niet verhuren.

De schouw die wordt genoemd is ook een goed idee. Deze keer zal er worden gelet op verbeteringen die de gemeente kan aanbrengen in de lanen in de Oude Banjaard. Waar er betere verlichting moet komen of dat er iets anders moet worden aangepast.

Er hangt een bolcamera op de Banjaardweg; zie foto.

Hierbij het document zoals we dit dol derdagmiddag (27.10.) hebben besproken inclusief de gemaakte acties en afspraken.
Ons volgende overleg staat gepland op 6 april 2017 om 13.00 uur, locatie: gemeentehuis Noord-Beveland, Voorstraat 31, Wissenkerke.


 


Notizen (von Dia):

HS
Sicherheit - Steven Ooms will an unserer Hauptversammlung teilnehmen. Aber es scheint sinnvoll , sich zunächst nur mit dem Vorstand zu treffen. Für HSS kann gegen Gebühr für uns auf dem alten Banjaard patrouillieren. Das muss nicht so teuer sein, wenn alle Mitglieder zusammen zahlen. die Kosten von HSS betragen 10 cent pro Haus pro Tag und sind abhängig davon, welche Dienste beauftragt werden.

Sie werdenn in den
dunklen Monaten auf dem Terrain herum fahren - auch abends und in der Nacht und kommen, wenn Gefahr besteht. Sie fahren auch durch die Residenz. Sie können Schilder an den Eingängen des alten Banjaard hängen mit einer 06- Nummer. Es hat auch eine abschreckende Wirkung.


HSS steuert auch die weiß-rot Pfosten an den Eingängen zum Park und kann auch grüne und graue Pfosten an Ort und Stelldazwischen setzen.

Die mobyles, wovon im Bericht gesprochen wird, ist mehr auf individueller Basis (rund 300 Euro). Geeignet für die Besitzer, die nicht vermieten.

Die Maßnahmen, dier genannt wurden, ist auch eine gute Idee. Dieses Mal werden Verbesserungen durch die Gemeinde in den Gassen im alten Banjaard berücksichtigt.
Wo es
eine bessere Beleuchtung sein sollte oder wo anderweitig modifiziert werden soll..

Ein Haubenkamera hängt am Banjaardweg; siehe Bild
.

Anbei das Dokument
worüber am Donnerstagmittag (27.10.) gesprochen wurde incl. der getroffenen Absprachen.
Die nächste Veranstaltung ist geplant für 6. April 201, 13:00 Uhr im Gemeindehaus Noord Beveland, Voorstaraat 3, Wissenkerke
.Nog een heel een ander punt.

Doordat in de winter het receptie/winkel gebouw van de Residence gesloten is, is ook de AED overdag onbereikbaar en 's nachts is het altijd onbereikbaar. Het hotel heeft er nog geen, maar werkt hier wel aan. Als er iemand een hartstilstand krijgt moeten we dus altijd als eerste 112 bellen want dan komt er een agent met een AED, dan de brandweer en daarna de ambulance. Op deze manier gaat het heel erg snel en dat is erg belangrijk.

Noch ein ganz anderer Punkt.             Defibrillator  (AED)

Dadurch dass im Winter Rezeption / Geschäft in der Residence geschlossen sind, ist auch kein AED tagsüber erreichbar und nachts ist er ohnehin nie erreichbar. Das Hotel hat noch keinen, aber arbeitet fest daran.
Wenn Jemand einen Herzstillstand hat, müssen wir immer allererst 112 anrufen; dann meldet sich erst ein Polizist mit einem Defibrillator, dann erst die Feuerwehr und dann die Ambulanz. Auf diese Weise geht es sehr schnell und das ist sehr wichtig.Onderwerp:
Inbraakproject De Banjaard: vervolgoverleg

Op 12 april j.l. hebben wij elkaar voor het laatst gesproken over de voortgang van het inbraakproject De Banjaard. Wij hebben daarbij teruggekeken op een goedbezochte informatiebijeenkomst op 12 maart van dit jaar. Martijn Christ en Sven Wisse van politie Zeeland-West Brabant hebben hun succesvolle project daarmee destijds afgesloten. Tegelijk hebben wij geconcludeerd dat het goed is om voor aanvang van de donkere dagen opnieuw bij elkaar te komen en de actuele stand van zaken met elkaar te delen.  

Daarbij hebben wij de datum van donderdag 27 oktober a.s. vastgelegd. Ik heb een ruimte gereserveerd op het gemeentehuis tussen 13.00 en 15.00 uur. Omdat het enige tijd geleden is dat wij deze datum hebben bepaald, hoor ik graag of u in de gelegenheid bent om aan te sluiten en of u nog onderwerpen wilt inbrengen voor dit overleg. Ook als u verhinderd bent, ontvang ik graag een reactie.  

Betrifft: Einbruch- Projekt Banjaard: Fortsetzung der Beratung

Am 12. April hatten wir miteinander zum letzten Mal den Fortschritt des
Einbruchs-Projekts Banjaard diskutiert. Wir hatten dabei zurück geblickt auf eine gut besuchte Informationsveranstaltung am 12. März in diesem Jahr. Martijn Christ und Sven Wisse von der Polizei Zeeland West-Brabant haben ihr erfolgreiches Projekt daher zu diesem Zeitpunkt beendet. Zur gleichen Zeit haben wir festgestellt , dass es gut ist, wieder zusammen vor den dunklen Tagen zu kommen und den aktuellen Stand der Dinge miteinander teilen.
Darüber hinaus haben wir diesen Termin für Donnerstag, 27. Oktober, vereinbart.  Ich habe einen Raum im Rathaus gebucht von 13.00 bis 15.00 Uhr. Da es schon einige Zeit her ist, dass wir dieses Datum festgelegt haben, würde ich gerne hören, ob Sie die Möglichkeit haben teilzunehmen und, wenn Sie möchten, Themen für diese Konsultationen beizutragen. Auch wenn Sie zur Teilnahme nicht in der Lage sind, würde Ich gern eine Antwort erhalten.


Uittreksel uit de laatste nieuwsbrief van de Vereniging van Eigenaren (CPDB) onze naaste parkeren Residence de Banjaard op  “veiligheid”

Auszug aus dem aktuellen Newsletter der Eigentümervereinigung (CPDB) unseres Nachbarparks Residence de Banjaard zu dem Thema  “Sicherheit”
(September 2016)

Na de succesvolle samenwerking met de politie en de burgemeester (en het bezoek van de burgemeester met de politie en aan onze vereniging en De Banjaard), zitten wij  nu in een regelmatig terugkerend overleg met gemeente, politie en de veiligheidsdienst over zaken op en rond De Banjaard.
Nieuw is dat Roompot zijn lege stoel politiek jegens gemeente, politie en CPDB in deze structuur heeft opgegeven na een bilateraal gesprek met ons deze zomer. Vanaf de volgende vergadering doet Roompot gewoon mee en neemt zijn verantwoordelijkheid in deze, zo is ons toegezegd.

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Bürgermeister (und dem Besuch des Bürgermeisters mit der Polizei und unserem Verein im Banjaard) sind wir nun in einer regelmäßigen Abstimmung mit der Gemeinde, Polizei, Sicherheitsdiensten und Unternehmen in und um de Banjaard.
Neu ist, dass Roompot sein Verhalten des 'leeren Stuhls' in Richtung Gemeinde, Polizei und CPDB in dieser Struktur nach unserem letzten Treffen in diesem Sommer ändert. Roompot wird an der nächsten Sitzung teilnehmen und ihre Verantwortung wahrnehmen, wie uns versprochen wurde.Project: ‘De Banjaard
Politieacademie / Polizeiakademie / Police Academy of the Netherlands

   


BeveiligingsWijzer 2015

 
diesen SicherheitsGuide 2015 
finden Sie :


deze BeveiligingsWijzer 2015 
is te vinden :

downloadMEDEDELELING VAN DE POLITIE/
MITTEILUNG DER POLIZEI
 

Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er momenteel een ware inbraakgolf gaande is. Er wordt meer dan `normaal’ ingebroken en ook de gebieden aan de kust zijn doelwit. 
Let goed op verdachte personen en voertuigen en bel de politie zodra u iets opvallends waarneemt. 
Uiteraard zet de politie alle beschikbare middelen in om het tij te keren maar het is in het verleden al vaker gebleken dat u, de burger, het verschil kunt maken!

* * * * * *

Im Moment werden die Küstenregionen von Einbrüchen heimgesucht. Es gibt viel mehr Einbrüche als sonst oder was als "normal" gilt.
Achten Sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge und rufen Sie bitte sofort die Polizei an, wenn Sie auffällige Situationen beobachten.
Selbstverständlich setzt die Polizei alle verfügbaren Mittel ein, aber es war schon öfters so, daß aufmerksame Bürger den Unterschied gemacht haben.Met vriendelijke groet, mit freundlichen Grüssen, 
 
Martijn Christ & Sven Wisse
Politie Zeeland-West-Brabant | bureau Goes 
Valckeslotlaan 6 Goes
 Regiopolitie Zeeland-West-Brabant
Antwoordnummer 634
 4330 VB Middelburg  
'0900-8844