Archiv

Vrolijk Pasen

Frohe Ostern


Noord - Beveland - Express
2015


´hop-on-hop-off´ 
fun vervoer
´hop-on-hop-off´ Spaß-Rundfahrt
2 € (mit ZeelandPass: gratis)

dagelijk van 07 juli t/m 29 augustus 2015
niet op maandag en vrijdag

täglich von 07. Juli bis 29. August 2015
nicht montags und nicht freitags

Vertrek- aankomsttijeden
Abfahrt- und Ankunftszeiten
am Amadore Grand Hotel Kamperduin
10:29, 12:57, 15:52, 18:37 (Stand: 2014)

www.noordbevelandexpress.nl
www.noord-bevelandexpress.nl
http://www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/noord-beveland/noord-beveland-express 

Ontdek Noord-Beveland
Infos zum Noord-  
 Beveland-Pas  


für 4 € erhältlich im Rathaus in Wissenkerke, 
bei VVV oder Le Grand Bazar in Kamperland


http://www.zeelandpas.nl/nl/
zo-werkt-de-noordbevelandpas

    

 


Strandpviljoen View

wir feiern am Freitag, 29.08.2012, 
55 Jahre de Banjaard
und laden alle Mitglieder der Eigentuemervereinigung dazu ein, mitzufeiern; 
ab 19.30 uur im Strandpavillion View auf dem Veerse-Gat-DammPlastikcontainer gibt es jetzt am Parkplatz Sijsjeslaan

Plastic containers zijn nu beschikbaar op de parkeerplaats Sijsjeslaan
Infos zur ZRD (www.zrd.nl)
Leerungstermine/ Afvalkalender 
http://www.zrd.nl/afvalkalender.htm

Regeln zur Leerung / Afvalinzamelinstructies
http://www.zrd.nl/afvalinzameling/inzamelinstructies.htm

(an die rechte Seite in Fahrtrichtung, 30 cm Abstand, mit den Rädern zum Haus)
(Aan de rechterkant in de rijrichting,30 cm uit elkaar, met de wielen aan de woning)

ab 37. KW (ab Freitag, 11.09.2015) 
vanaf 37 KW (van vrijdag 2015/09/11)

wieder Graue und Grüne Mülltonnen im Wechsel
opnieuw grijze en groene bakken 

freitags morgens ab 07.30 Uhr
gerade Wochen:           grau
ungerade Wochen:        grün  

Bitte achten Sie darauf bzw. veranlassen Sie, dass die Container nach der Leerung wieder ans Hauszurück gestellt werden!

Zorg ervoor dat
 de containers worden hersteld na het legen terug naar het huis!         
Fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar

Merry Christmas 
and a happy new Year

Fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr
 


Kerst en Oudejaarsavond en Nieuwjaar in de Banjaard

Als u over de kerstdagen of over het nieuwe jaar in de Banjaard en wilt dineren, waarom dan niet een bezoek aan het restaurant in het hotel Amadore de Kamperduinen in de Banjaard.

Wenn Sie über die Weihnachtstage oder zum Jahreswechsel in de Banjaard sind und sich kulinarisch verwöhnen lassen wollen, dann besuchen Sie doch das Restaurant im Amadore-Hotel de Kamperduinen in de Banjaard.

 
       
       

 siehe auch / zie ook:   http://www.amadore.nl/kerst/de-kamperduinen/
 oder auch  /  of ook:    http://www.amadore.nl/oud-en-nieuw/

  

  "Landgoed De Groote Duynen”

 

Een nieuw project is in de planningsfase (aan de andere kant van de N57)Het plan voorziet in de realisatie van een nieuw vakantiepark ten zuiden van De Banjaard.


zie http://www.grooteduynen.eu/
http://www.grooteduynen.eu/kies-uw-villa/

 

 

"Landgut Die Großen Dünen"


Ein neues Projekt ist in Planung (auf der anderen Seite der N57). Der Plan sieht die Schaffung eines neuen Ferienparks südlich von de Banjaard.

siehe http://www.grooteduynen.eu/
http://www.grooteduynen.eu/kies-uw-villa/

 


Hierbij wil ik u laten weten dat in de loop van deze week op een aantal plaatsen in de Banjaard onderhoud wordt uitgevoerd aan het asfalt.

 

Het betreft de volgende locaties:

 

- Thv. Fazantenlaan 21 is het asfalt opengebroken t.b.v rioolwerkzaamheden. Dit zal worden hersteld.

- In de Kievittenlaan wordt eveneens een sleuf hersteld die is opengebroken voor het herstel van een rioolaansluiting.

- In de Leeuwerikenlaan is op een aantal plaatsen de rand van het asfalt afgescheurd en zal worden hersteld.

 

Per locatie zal het werk een paar uur duren. Bewoners die (tijdelijk) hun perceel niet kunnen bereiken of verlaten worden hierover door de aannemer geïnformeerd.

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met mij opnemen via e-mail of onderstaand telefoonummer.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijk groet,

Dirk Achterberg
Beleidsmedewerker Beheer & Realisatie

 

Voorstraat 31
4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
Twitter: @Gem_NrdBeveland 
www.facebook.com/noordbeveland
www.noord-beveland.nl

Ich möchte Sie wissen lassen, dass im Laufe dieser Woche in einer Reihe von Plätzen in de Banjaard Wartungsarbeiten am Asphalt durchgeführt werden.

 

Es handelt sich um die folgenden Plätze :

 

- Thv . Fazantenlaan 21 ist der Asphalt aufgebrochen; dient den Abwasserleitungen. Diese werden wiederhergestellt.

- Im Kievittenlaan ist auch eine Schlitz hergestellt worden für die Gewinnung von einem Kanalanschluss.

- Im Leeuwerikenlaan ist an einigen Stellen der Rand vom Asphalt aufgerissen und wird wiederhergestellt.

 

An jedem Standort wird die Arbeit ein paar Stunden dauern . Die Bewohner, die (vorübergehend) ihre Parzelle nicht erreichen oder verlassen können, werden durch den Auftragnehmer informiert werden.

 

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte kontaktieren Sie mich per E-Mail oder Telefonnummer (siehe unten).

 

Ich hoffe, dass Sie ausreichend informiert zu haben.

 

Mit freundlichen Grüßen,
Dirk Achterberg
Policy Officer Management & Produktion

Voorstraat 31
4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
Twitter: @Gem_NrdBeveland 
www.facebook.com/noordbeveland
www.noord-beveland.nl

riolering/Abwasser in de Banjaard
zunächst in: / eerste in:
Fazantenlaan, Kivietenlaan, Leeuwerikenlaan, Patrijzenlaan
11. - 20. November 2013
(siehe concept)

Wat betreft de Banjaard:
-Volgens de concept planning zullen de werkzaamheden voor de Banjaard in november starten;
-De aannemer zal tijdens de uitvoering de bewegwijzering regelen. Ik verwacht dat het kan voorkomen dat voor verkeer gedeeltes worden afgesloten als er op dat moment werkzaamheden zijn, vanwege de smalle straten; 
- De huizen zijn te bereiken;
- Over het gebruik van de riolering/toilet zal de aannemer u inlichten. U ontvangt daarover informatie in uw brievenbus.

Geachte heer/mevrouw,
 
Namens de gemeente Noord-Beveland stuur ik u deze email ter informatie. Komende tijd zijn er werkzaamheden gepland aan de riolering. De riolering wordt gerenoveerd door middel van relining. Bij deze werkzaamheden wordt gewerkt met de zogenaamde 'Insituform-kousmethode'. Deze methode is gekozen om de overlast tot een minimum te beperken.  Na de reparatie kan de riolering weer als vanouds gebruikt worden. 
 
Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben ingelicht. Indien er vragen zijn kunt u deze met mij opnemen of even naar de gemeente bellen.

 

Bijgevoegd is een stratenlijst, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;  in de Banjaard: Fazantenlaan, Kievitelaan und Leeuwerikenlaan.

Met vriendelijke groet, 
Melvin van Keulen
 
contactgegevens: 
Nu-adviesbureau
ing. Melvin van Keulen
email: melvinkeulen570@hotmail.com
06 53989895
 
contactgegevens gemeente:
ing. S.K. Prince
0113-377373
s.prince@noord-beveland.nl
Projectleider Beheer en Realisatie

Im Hinblick auf de Banjaard:
-Nach dem Entwurf des Plans beginnen die Arbeiten in deBanjaard im November;
-Der Auftragnehmer vereinbart Beschilderungen zur Laufzeit.Ich erwarte, dass es möglich ist, dass Teile geschlossen für den Verkehr werden, wenn in dieser Zeit gearbeitet wird, wegen der engen Straßen ;
- Die Häuser sind zu erreichen;
- Über die Verwendung des Abwasserkanals / WC, wird der Auftragnehmer informieren. Sie erhalten dazu Informationenin Ihrem Briefkasten.

Sehr geehrter Herr / Frau,

Im Namen der Gemeinde Noord-Beveland sende ich Ihnen diese E-Mail für weitere Informationen. In naher Zukunft sind Aktivitäten an der Kanalisation geplant. Das Abwasser wird durch Unterfütterung renoviert . Diese Arbeit wird mit dem 'Insituform-Strumpf-Verfahren' durchgeführt. Diese Methode wurde gewählt, um die Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Nach der Reparatur wird das Abwassersystem wie gewohnt wieder verwendet werden können.

Ich hoffe, Sie mit dieser Informationen ausreichend informiert zu haben. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenden sie sich an mich oder rufen Sie die Gemeinde Noord-Beveland an.

Beigefügt ist eine Liste der Straßen, in denen die Leistung erbracht wird; in de Banjaard: Fazantenlaan, Kievitelaan und Leeuwerikenlaan.

Mit freundlichen Grüßen,

Melvin van Keulen


contactgegevens: 
Nu-adviesbureau
ing. Melvin van Keulen
email: melvinkeulen570@hotmail.com
06 53989895

contactgegevens gemeente:
ing. S.K. Prince
0113-377373
s.prince@noord-beveland.nl
Projectleider Beheer en RealisationNieuw zand voor strand Banjaard

Neuer Sand für den Banjaardstrand

hier(rijkswaterstaat)            


weitere Baumaßnahmen der Gemeinde Noord-Beveland

 

Meer info: http://www.pzc.nl/thema/Tag/hoteltoren

 

 

WISSENKERKE - 
De gemeenteraad Noord-Beveland heeft zich donderdagavond in meerderheid tegen het hotelplan aan de Veerse Gatdam uitgesproken.

Een hotel in het Veerse Meer zou kunnen, maar een toren van 165 meter hoog is te gortig. De SGP wilde zelfs niet meewerken aan een onderzoek naar het effect dat het bouwplan van de ontwikkelaar Zeeuwse Lagune zou hebben op de omgeving. Het CDA sloot zich daar vanavond bij aan. De VVD, waarvan één lid zich ook al tegen het idee had uitgesproken, ging vervolgens met de andere twee zetels ook overstag. De raad denkt nu na over een alternatief voorstel van wethouder Piet de Putter om dan als raad te bepalen wat er wel zou kunnen aan de Veerse Meeroever. Namens Zeeuwse Lagune reageerde directeur Marco Doeleman afwachtend: "Ik ga de boodschap overbrengen aan de buitenlandse marktpartijen in het project. We gaan kijken wat we, met de kaders die de raad zal stellen, aan mogelijkheden hebben."

 


Der Rat von Noord Beveland hat (Donnerstagabend) mehrheitlich gegen den Plan des Hotels Veere Gatdam gestimmt.
Ein Hotel in Veerse Meer mit einem Turm 165 Meter hoch ist zuviel. Der SGP will nicht einmal an einer Studie über die Auswirkungen des Bauplans des Entwicklers Zeeuwse Lagune auf die Umwelt mitarbeiten. Die CDA schloss sich diesem an. Die VVD, von denen sich ein Mitglied bereits gegen die Idee ausgesprochen hat, schloss dann den anderen zwei Sitzen an. Der Rat denkt nun an eine alternative Vorstellung von Wethouder Peter Putter um dann als Rat festzustellen, was man am Veerse Meer-Ufer machen kann. Seitens Zeeuwse Lagune reagierte Direktor Marco Doeleman abwartend: "Ich werde die Nachricht an den ausländischen Markt im Projekt vermitteln Wir werden sehen, was wir, mit den Rahmenbedingungen, die der Rat vorgibt, an Möglichkeiten haben." 

 

 

http://www.noord-beveland.nl/bestuur-en-organisatie/agenda_3637/item/vergadering-informatieve-raad_1017.html

 

http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/plannen-voor-120-meter-hoog-hotel-in-veerse-meer-1.3609415 

 

WISSENKERKE - Donderdag belegt de gemeenteraad Noord-Beveland een extra raadsvergadering voor een enkel agendapunt: de presentatie van ontwikkelaar Zeeuwse Lagune bv voor een vijfsterrenhotel als een uitkijktoren over Zeeland op een eiland in het Veerse Meer.

Het panoramaplatform is bedacht op de 28ste etage van het hotel dat een vormgeving heeft als een futuristische vuurtoren: 120 meter hoog, bekleed met spiegelend glas, gevuld met luxe kamers en wellnessvoorzieningen.

Voor bouwer Cordeel Groep en voortrekker van het project Marco Doeleman, horecaondernemer aan de Veerse Gatdam, is het de tweede poging om een onderscheidend bouwwerk voor de Zuid-Westelijke Delta neer te zetten op de provinciale 'hotspot' aan het Veerse Meer.


Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het ontwerpbestemmingsplan “Recreatieparken Banjaard” ligt ter inzage vanaf vrijdag 7 december 2012 tot en met donderdag 17 januari 2013. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPparkenBanjaard-ON01. Het plan is een actualisering van de geldende bestemmingsplannen voor Park Banjaard en Noordzee Residence De Banjaard. Het plan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tevens is het plan in te zien op de websites www.noord-beveland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nlGedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid&Projecten, telefoon (0113) 377 377.

 

    als downlaod pdf-Datei

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes de Banjaard liegt zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Noord-Beveland aus. Einsprüche können bis 17.01.2013 bei der Gemeinde eingereicht werden (Kontaktdaten siehe oben). der neue Plan (Dez. 2012) nieuwe bestemmingsplan

 

Hotel De Kamperduinen bij de Banjaard wil bovenop het hotel een glazen zaal bouwen met zicht over de Noordzee en naar het Veerse Meer!
Hotel Kamperduin de Banjaard will einen Glassaal oben auf dem Dach des Hotels mit Blick auf die Nordsee und das Veerse Meer bauen!.

 


Ontwerpbestemmingsplan
“Landgoed De Groote Duynen”

 

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed De Groote Duynen” (planidentificatie NL.IMRO.1695.BPGrooteDuynen10-ON01) vanaf vrijdag 2 september tot en met donderdag 13 oktober 2011 voor iedereen ter inzage ligt. Het plan voorziet in de realisatie van een landgoed ten zuiden van De Banjaard, met onder meer een hotel, appartementengebouwen, recreatieve voorzieningen en enkele landhuizen.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tevens is het plan in te zien op de websites www.noord-beveland.nl enwww.ruimtelijkeplannen.nl . Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon (0113) 377 377.

 

Entwurf Bestimmungsplan 
"Landgut Die Großen Dünen"

Bürgermeister und Stadträte von Nord-Beveland geben nach Artikel 3.8 des Raumordnungsgesetzes bekannt, dass der Entwurf des Bestimmungsplans "Landgut Die Großen Dünen" (Plan-Identifikation NL.IMRO.1695.BPGrooteDuynen10 ON01) von Freitag 2. September bis Donnerstag 13. Oktober, 2011 für alle zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Der Plan sieht die Schaffung eines Grundstücks südlich von de Banjaard, darunter ein Hotel, Wohnhäuser, Freizeiteinrichtungen und einige Häuser.

Der Entwurf des Bestimmungsplanes kann im Gemeindehaus, Voorstraat 31 in Wissenkerke ein gesehen werden. Außerdem kann der Plan auf den Webseiten und www.noord-beveland.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl eingesehen werden. Während der Prüffrist kann jeder schriftlich oder mündlich seine Meinung über den Entwurf des Bestimmungsplans bekannt geben beim Gemeinderat Noord-Beveland , PO Box 3, 4490 AA Wissenkerke. Wenn Sie Ihre Meineng mündliche einbringen möchten, kontaktieren Sie bitte die Abteilung Beleid & Projecten, Telefon (0113) 377377.