De Banjaard news
algemeen infos en news

Stand: 29.03.2020
Info Ruiterplaat:

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is vanavond tot het besluit gekomen dat toeristisch verblijf in vakantiehuizen en tweede woningen in Zeeland vanaf 30 maart a.s. niet is toegestaan. Deze maatregel gaat in vanaf maandag 12:00 uur en loopt tot 6 april a.s. In de loop van volgende week zal bekend gemaakt worden hoelang deze maatregel van kracht blijft.

Deze noodverordening is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid. Op dit moment staat de hele zorgketen, ook in Zeeland, onder grote druk door het coronavirus. Dit betreft niet alleen de ziekenhuizen en de intensive-care-afdelingen, maar zeker ook de huisartsen en het ambulancevervoer. Een toestroom van een groot aantal bezoekers betekent dat deze druk onverantwoord groot wordt. Het risico op een tekort aan deze zorgcapaciteit is niet acceptabel en zou ook een risico vormen voor de bezoekers.

Wij zijn verplicht gehoor te geven aan deze maatregel. Dit betekent dat gasten en eigenaren die op dit moment in de woningen verblijven, worden gevraagd om uiterlijk maandag a.s om 12:00 uur te vertrekken. Na vertrek van de gasten zal de woning door ons worden schoongemaakt en klaargemaakt voor leegstand. Heeft u een beheerovereenkomst met ons afgesloten, dan blijft de wekelijkse beheercontrole doorgaan.

Gasten met reserveringen in de periode tot 6 april a.s worden door ons over deze maatregel geïnformeerd en ontvangen een voucher voor de ontvangen (aan)betaling van de reissom. Een gast kan echter ook zijn (aan)betaling terugvorderen in deze situatie. Zoals eerder vermeldt, zullen wij ons uiterst inspannen de nieuwe reservering in dezelfde woning te plaatsen. Wij merken dat dit ook de voorkeur van de gasten zelf is.

Het is niet toegestaan in uw woning te overnachten, zolang deze maatregel van kracht is. Er zal door gemeente Noord-Beveland ook op deze maatregel gehandhaafd worden. Bovendien willen wij u nadrukkelijk wijzen op het ontbreken van onze dienstverlening zoals u die van ons gewend bent. Ook bij calamiteiten, omdat er een beperkte aanwezigheid is van onze medewerkers.

Deze noodmaatregel is voor u als eigenaar en voor ons als verhuurorganisatie zeer ingrijpend maar is door de overheid genomen om de gezondheid van de lokale bevolking en de bezoekers van onze provincie te beschermen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en/of nieuwe maatregelen.

Wij wensen u en uw dierbaren veel gezondheid in deze moeilijke periode.

Ruiterplaat Vakanties beobachtet aufmerksam die neuesten Entwicklungen in Bezug auf das Coronavirus COVID-19 und die Richtlinien der niederländischen Regierung und der ausländischen Behörden. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter ist für Ruiterplaat Vakanties von größter Bedeutung. Dafür stehen wir in Kontakt mit dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) und der GGD, damit wir immer die richtigen und neuesten Informationen haben. Wir folgen ihrem Rat. Die aktuellen Richtlinien finden Sie auf der Website des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM).

Übernachtungen in Ferienhäusern bis 6. April nicht gestattet

Die Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) hat entschlossen, dass Übernachtungen in Ferienhäusern und Zweitwohnungen in Zeeland ab dem 30. März nicht mehr gestattet sind. Diese Maßnahme wird am Montag ab 12:00 Uhr wirksam sein und läuft bis 6. April. Im Laufe der nächsten Woche wird bekannt gemacht, wie lange diese Maßnahme in Kraft bleibt.

Diese Notstandsverordnung ist basiert auf dem Gesetz über die öffentliche Gesundheit. Die gesamte Gesundheitskette, einschließlich Zeeland, steht derzeit unter großem Druck des Coronavirus. Dies betrifft nicht nur Krankenhäuser und Intensivstationen, sondern auch Allgemeinmediziner und Krankentransporte. Ein Zustrom einer großen Anzahl von Besuchern bedeutet, dass dieser Druck unverantwortlich groß ist. Das Risiko ist nicht akzeptabel und würde auch ein Risiko für Besucher darstellen.

Wir sind daher verpflichtet, auf den Aufruf zur Weiterverfolgung dieser Maßnahme zu reagieren. Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Gäste und die lokale Bevölkerung und sind verpflichtet, unsere Türen zu schließen. Im Laufe der nächsten Woche wird bekannt gegeben, ob diese Maßnahme verlängert wird.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit.
  Neue Untergrundcontainer

Nieuwe undergrondsecontainers

entlang dem / langs de Banjaardweg

04.04.2019

Petitie / Petition  

Red het Banjaardstrand / Rettet den Banjaardstrandkomplexer Editor

 - - -

 

-CPDB Newsletter November 2018

Red het Banjaardstrand / Rettet den Banjaardstrand
             

           

 

 

 


NEDERLANDS (DEUTSCH UNTEN)

 

Geachte leden van het Communicatieplatform De Banjaard,


Zoals u wellicht al weet wordt er momenteel veel moeite gedaan om de windturbines direct aan ons prachtige Banjaardstrand massaal uit te breiden. Het bestuur heeft sinds december contact met de nieuwe operator, E-Connection. E-Connection wil de 3 windmolens aan de Jacobahaven, ten Noorden van ons park, optimaliseren. Het bestuur heeft E-Connection schriftelijk laten weten dat zowel de bestaande als de nieuw geplande windturbines niet rechtsgeldig zijn.

We vroegen E-Connection om het nieuwe project te annuleren en de bestaande molens te demonteren.

We hebben ook beroep aangetekend tegen de plannen van Camperwind en laten de rechtmatigheid van de subsidies in Den Haag onderzoeken.

Vandaag vragen wij u om onze inspanningen in de strijd tegen de windturbines te ondersteunen en willen wij uw aandacht vestigen op het particulier initiatief en de petitie: "Red het Banjaardstrand".

 

Petitie: "Red het Banjaardstrand"

Het prachtige strand van de Banjaard ligt direct aan een natuurgebied en is een zeer belangrijk recreatiegebied voor alle inwoners van Noord-Beveland en de vele toeristen die jaar na jaar terugkeren. Help ons het Banjaardstrand voor de toekomst te behouden en te beschermen tegen onzinnige en onrendabele energieprojecten.

Naast het optrekken van de drie windturbines van tot 215 meter hoogte (rood op de kaart hierboven) direct aan het strand van de Banjaard , is ook de aanleg van een enorm zonnepanelenveld direct naast de N57 gepland. Die twee projecten zijn zeer twijfelachtig in termen van energiebeleid.

Steun deze petitie aub: www.red-het-banjaardstrand.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur CPDB

 

 


Deutsch (Nederlands boven) 

Liebe Mitglieder der Communicatieplatform De Banjaard,


wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, gibt es zur Zeit Bestrebungen die Windturbinen direkt an unserem schönen Banjaardstrand massiv zu erhöhen. Der Vorstand hat schon seit Dezember Kontakt mit dem neuen Betreiber e-connection. Der Vorstand hat e-conneciton schriftlich mitgeteilt, dass sowohl die existierenden wie auch die neuen Windturbinen nicht rechtskonform sind.

Wir haben ihn gebeten das neue Projekt abzusagen und die bestehenden Mühlen abzubrechen. Außerdem haben wir gegen Camperwind Berufung eingelegt und lassen parallel die Legalität der Subventionen in Den Haag untersuchen.

Heute bitten wir Sie um Unterstützung unserer Bemühungen im Kampf gegen die Windturbinen und möchten Sie gerne auf die private Initiative und Petition "Rettet den Banjaardstrand" aufmerksam machen.


Petition "Rettet den Banjaardstrand"

der wunderschöne Banjaardstrand liegt direkt an einem Naturschutzgebiet und ist ein sehr wichtiges Erholungsgebiet für alle Bewohner von Noord-Beveland sowie die zahlreichen Touristen, die Jahr für Jahr wiederkehren. Bitte helfen Sie uns, den Banjaardstrand für die Zukunft zu bewahren und ihn vor unsinnigen und unrentablen Energieprojekten zu beschützen.

Neben der Erhöhung auf bis zu 215 Meter der drei direkt am Banjaardstrand stehenden Windturbinen (rot in obiger Karte) ist zudem die Errichtung eines riesigen Solarfeldes direkt neben der N57 geplant. Diese beiden Projekte sind energiepolitisch sehr fragwürdig.

Bitte unterstützen Sie diese Petition auf: www.Rettet-den-Banjaardstrand.de

 

Mit freundlichen Grüssen,

Vorstand CPDB

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - -

Vreselijk brand in de wellnessruimte en restaurant
van het Amadore Hotel de Kamperduinen
Schreckliches Feuer im Wellnessbereich und Restaurant 
 

ZeelandPas 2018 4 €
Inormationen (dt)
            Info (nl)

 

 Veiligheid / Sicherheit
und
Kustbebwouwing /Bebauung der Küste
im Mitgliederteil

alarmnummer 112

wichtige Infos zum Thema Sicherheit
belangrijke informatie over de veiligheidAfvalkalender de Banjaard 2018

Plastikcontainer gibt es am Parkplatz Sijsjeslaan
auch Papier und Glas
Plastic containers zijn beschikbaar op de parkeerplaats Sijsjeslaan
ook papier en glas
 

Infos zu Noord-Beveland:

Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad
http://www.noord-beveland.nl/actueel/noord-bevelands-advertentie-en-informatieblad_41397/

Veranstaltungen und Aktivitäten
Was Sie alles an Aktivitäten und Veranstaltungen auf Noord-Beveland gibt, finden Sie detailliert und aktualisert unter
www.noordbevelandtoerisme.ns

zininzeeland.nl

Evenementen en activiteiten
Wat er aan activiteiten en evenementen plaatsvind op Noord-Beveland: wij verwijzen u met details en de meeste actuele gegevens naar
www.noordbevelandtoerisme.nl

Filme über Noord-Beveland
www.noord-beveland.nl/ontdek-noord-beveland

weitere Infos:
www.zeeland.nl
www.vvvzeeland.nl
über Noord-Beveland
www.infogidsnoordbeveland.nl
De Banjaard heeft de titel weer terug en is het hele komende strandseizoen 2015 weer "het Schoonste Strand van Nederland" www.banjaardstrand.nl
Strandhuisjes zu mieten

 


Touristenmärkte in Zeeland

Wekelijks vaste marktstandplaatsen

Maandag           
12:00 - 19:00     Domburg seizoensmarkt
10:00 - 21:00     Domburg seizoensmarkt( Jul+Aug)
11:00 - 17:00     Middelburg  boeken+verzamel
(02.05.-26.09.)

Dinsdag              
10:00 - 16:00     Goes weekmarkt
10:00 - 17:00     Veere historische markt (04.07.-05.09.)
10:00 - 19:00     Zoutelande seizoensmarkt

Woensdag
11:00 - 18:00    Kamperland zomermarkt (13.07. - 24.08.)
10:00 - 20:00    Vrouwenpolder seizoensmarkt
(28.06.-23.08.)

Donderdag
09:00 - 16:00     Middelburg   weekmarkt en
09:00 - 16:00     Middelburg  Kunst- antiek- en 
09:00 - 16:00     Zierikzee
10:00 - 20:00     Oostkapelle seizoensmarkt (29.06.-24.08.)

Vrijdag
08:00 - 16:00     Vlissingen
10:00 - 19:00     Westkapelle

Zaterdag
08:00 - 16:00     Middelburg rommelmarkt (1. zat v.d. maand)

10:00 - 16:00     Veere vismarkt (-27.08.)
08:00 - 16:00     Goes foodmarkt
08:00 - 15:00     Vlissingen versmarkt

Stand: 2017

daten en tijden onder voorbehoud
Daten und Zeiten unter Vorbehalt

mehr Infos


 
Admiral de Ruyter
 (ziekenhuis / Krankenhaus)
Wat te doen als u ziek of gewond bent?          Was tun, wenn Sie krank oder verletzt sind?
in levensbedreigende situaties
of bij ernstig letsel:
bel het alarmnummer 112
in lebensbedrohlichen Situationen
oder bei schweren Verletzungen:
112 anrufen
bei spoedeisende medische zorg
tussen 08.00 en 18.00 uur:
raadpleig altijd eerst een huisarts,
zie de telefoonnummers hieronder
bei medizinischer Notfallversorgung
zwischen 08.00 und 18.00 Uhr:
immer erst einen Arzt konsultieren, 
siehe nachfolgende Telefonnummern

van 18.00 uur tot 08.00 uur,
van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur
en op feestdagen:
bel de dichtstbijzijende huisartsenpost,
zie de telefoonnummers hieronder
von 18.00 bis 08.00 Uhr,
von Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr
und an Feiertagen:
rufen Sie die nächste Gemeinschaftspraxis an
siehe nachfolgende Telefonnummern
heeft u vragen terwijl de
huisartsenpost gesloten is:
bel de Spoedeisende Hulp
's-Gravenpolderseweg 114, Goes
tel   0113   23 42 50
haben Sie Fragen während die
Gemeinschaftspraxis geschlossen ist:
rufen Sie die Notaufnahme an
's-Gravenpolderseweg 114, Goes
Tel 0113   23 42 50
Huisartsenposten / Gemeinschaftspraxen
Goes 's-Gravenpolderseweg 114b
tel   0900  1785
Zierikzee Borrendamme 9 ( Scheldestraat 2)
tel   0900  1585
Vlissingen Koudekerkseweg 86
tel   0900  1985
  "Landgoed De Groote Duynen” 

Een nieuw project is in de bouwfase (aan de andere kant van de N57)Het plan voorziet in de realisatie van een nieuw vakantiepark ten zuiden
van De Banjaard.


zie http://www.grooteduynen.eu/

 "Landgut Die Großen Dünen"


Ein neues Projekt ist in Bau (auf der anderen Seite der N57). Der Plan sieht die Schaffung eines neuen Ferienparks südlich von de Banjaard.

siehe http://www.grooteduynen.eu/

 


  

Archiv
Gott sagt Weihnachten ab!

Neulich machte Gott den Menschen einen Vorschlag: in diesem Jahr lassen wir Weihnachten ausfallen. Erstaunt fragten die Menschen: aber warum denn, das geht doch nicht?

Gott antwortete ihnen: ihr stöhnt doch immer nur über Weihnachten: es kommt so plötzlich, es bedeutet nur Arbeit, Abhetzerei, viel Geld ausgeben, Stress mit der Familie, Unzufriedenheit über die Geschenke, anstrengendes Kochen, weil es ja etwas Besonderes geben soll, viel zu volle Geschäfte, das ewige Gedudel von Jingle Bells in der Stadt und im Fernsehen jedes Jahr das gleiche Programm. Die eigentliche Bedeutung von Weihnachten ist euch doch völlig fremd!

Die Menschen sahen sich verwundert an: die eigentliche Bedeutung? Was ist denn damit gemeint und soll das etwa heißen, wir haben Weihnachten nicht richtig verstanden? Das kann doch wohl nicht sein.

 

Seht ihr, sagte Gott: euch kommt gar nicht in den Sinn, dass etwas bei eurer Vorstellung von Weihnachten fehlen könnte, ihr gebt euch ja immer so viel Mühe bei der Vorbereitung.

Aber habt ihr dabei auch mal an das Kind gedacht, in der Krippe, in Bethlehem, das euch das Licht und die Hoffnung bringt, den Sohn, den ich euch gesandt habe, damit ihr in Frieden leben könnt?

 

Beschämt blickten die Menschen in ihre Herzen und hatten verstanden.

 

Und Gott sagte Weihnachten nicht ab!

(GN)

 

Mögen Sie die eigentliche Bedeutung von Weihnachten
erkennen und richtig verstehen.

 

 

Wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches, erfolgreiches, vor allem gesundes Jahr 2019.

 

Gabriele & Altfrid Norpoth

 klick hier


Amadore - Newsletter 18.12.2018


Inzameling van huisvuil    Abholen des Hausmülls

in de zomerweken (week 26 t/m 36: 29.06. - 07.09.) zal wekelijks alleen gris bakken worden ingezameld.
Wanneer (sporadisch) toch groene bakken worden aangeboden zullen deze wel worden geledigt.

In den Sommerwochen (26. - 36. Woche; 29.06. - 07.09.) werden wöchentlich nur die grauen Tonnen geleert.
Wenn (sporadisch) dann auch grüne Tonnen an der Straße stehen, werden auch diese geleert.

ab 37. KW (14.09.2018) wieder
graue und grüne Müllcontainer


van 37. KW (14.09.2018) opnieuw
grijs en groen afvalcontainer
Ledenvergadering / Eigentümerversammlung
Za / Sa    12.05.2018,   10:00

( Bestuursbijeenkomst om 9.00 uur )

Konferenzraum
Amadore-Hotel de Kamperduinen
Patrijzenlaan 1

in 2019 besteht oude de Banjaard 60 Jahre
in 2019 is het park 60 jaar

Mitglieder der VVE de Banjaard / leden van VVE de Banjaard / Infos for members  [for members only]

Eigentümerversammlung immer am Samstag nach Christi Himmelfahrt, um 10.00 Uhr
Ledenvergadering elke zaterdag na Hemelvaartsdag, om 10.00 uur.

Reiniging en inspectie riolering
Reinigung und Inspektion  Abwasser


Deze werksaamheden staan gepland in de periode van 17 october t/m 20 october 2017 (afhandeijk van het weer). Andere huizen kunnen op andere tijdstippen worden beïnvloed.

Dies Arbeiten sind geplant in dem Zeitraum 17. bis 20. Oktober 2017 (abhängig vom Wetter). Andere Häuser können zu anderen Zeiträumen betroffen sein.

Brief aan de bewoner(s) van de Banjaard (speziell  Lee 2)          hier
freier WiFi in Zeeland    
http://www.delta.nl/internet_telefonie/wifi/
u.a. in Kamperland, Vrouwenploder, Veere
                      Locaties

Überlegungen für "besseres Internet"
Overwegingen voor "beter Internet"

http://www.noord-beveland.nl/actueel/nieuws_41391/item/uitkomst-presentatie-onderzoeksresultaat-breedband-buitengebied-noord-beveland_33427.html
 
http://www.noord-beveland.nl/actueel/projecten_41999/item/breedband-op-noord-beveland_31783.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=breedband

Gemeente Noord Beveland
Vergadering Informatieve raad 10-11-2016 
       download agenda
                                                                                                    met bijgevoegde documenten

Agendapunt 8 :
"Presentatie en behandeling voorstel om in principe planologische medewerking te verlenen ten aanzien van de ontwikkellokatie en de anterieure overeenkomst Veerse Dam.
"Inzameling van huisvuil    Abholen des Hausmülls

in de zomerweken (week 26 t/m 36: 30.06. - 08.09.) zal wekelijks alleen gris bakken worden ingezameld.
Wanneer (sporadisch) toch groene bakken worden aangeboden zullen deze wel worden geledigt.

In den Sommerwochen (26. - 36. Woche; 30.06. - 08.09.) werden wöchentlich nur die grauen Tonnen geleert.
Wenn (sporadisch) dann auch grüne Tonnen an der Straße stehen, werden auch diese geleert.


 

Banjaardstrand in top 10 Schoonste Stranden (01-09-2016)

Het Banjaardstrand behaalde de vierde plaats in de 'Schoonste strandverkiezingen 2016' van Stichting Nederland Schoon. Oostkapelle kreeg van het publiek en van de ANWB-inspecteurs de hoogste waardering. Net als in voorgaande jaren worden de Zeeuwse stranden erg positief beoordeeld.

Banjaardstrand in der TOP 10 der Saubersten Strände 

Der Banjaardstrand erhält den vierten Platz bei der 'Sauberste strandwahl 2016' der Niederlande. Oostkapelle bekommt von der Öffentlichkeit und von den ANWB-Inspektoren die höchste Wertung. Wie in den vergangenen Jahren werden die Zeeländischen Strände wieder sehr positiv beurteilt.in 2016 leider kein / helaas geen
Noord
 - 
Beveland - ExpressNoord - Beveland - Express
2015


´hop-on-hop-off´ 
fun vervoer
´hop-on-hop-off´ Spaß-Rundfahrt
2 € (mit ZeelandPass: gratis)

dagelijk van 07 juli t/m 29 augustus 2015
niet op maandag en vrijdag

täglich von 07. Juli bis 29. August 2015
nicht montags und nicht freitags

Vertrek- aankomsttijeden
Abfahrt- und Ankunftszeiten
am Amadore Grand Hotel Kamperduin
10:29, 12:57, 15:52, 18:37 (Stand: 2014)

www.noordbevelandexpress.nl
www.noord-bevelandexpress.nl
http://www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/noord-beveland/noord-beveland-express

  

Wij wensen u een vrolijk kerstfeest
          en de beste wensen voor een gelukkig en gezond
2017

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
         und alles Gute für ein frohes und gesundes 2017.
 


Zeeuwse Lagune
http://zeeuwselagune.nl/

Geen eiland in het Veerse Meer
http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/gemeenteraad-noord-beveland-stemt-plan-vakantie-eiland-in-veerse-meer-weg-1.6721070
 

Concreet :

 •  20 vrijstaande woningen
  (duin-, strand- en bootwoningen)
 •  48 appartementen
 •  20 penthouses
 •  44 hotelkamer
  (28 kamers en 16 familiesuites)
 •  restaurant
 •  een bedrijfswoning
 •  10% infra
 •  Parkeren gedeeltelijk op het eiland en gedeeltelijk op de dam
 •  20 aanlegplaatsen
  (+ 10 bij bootwoningen)